Sử dụng nước hạ du các hồ chứa thủy điện trong thời gian cao điểm mùa khô năm 2016

Cập nhật 28/3/2016, 10:03:51

UBND tỉnh vừa có Công  văn số 1053 về việc sử dụng nước hạ du các hồ chứa thủy điện trong thời gian cao điểm mùa khô năm 2016.

 Theo đó, UBDN tỉnh giao Liên sở: Công thương-Tài nguyên và Môi trường-Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, làm đầu mối phối hợp với Tổng cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia, chủ sở hữu các hồ chứa thủy điện trên địa bàn bàn tỉnh, trên cơ sở lượng nước còn lại của các hồ chứa thủy điện, dự báo tình hình khí tượng thủy văn của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương và Đài khí tượng Thủy văn khu vực tây Nguyên để xác định nhu cầu sử dựng nước, lập kế hoạch điều tiết nước các hồ chứa thủy điện cho cả mùa khô năm 2016 phù hợp với tình hình thủy văn thực tế, tuân thủ các quy trình vận hành liên hồ chứa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trước hết ưu tiên nguồn nước cho sinh hoạt, dịch vụ của người dân, sau đó đến chăn nuôi gia súc, sản xuất nông nghiệp, thủy sản, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn dịch bệnh…Công văn cũng giao Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai chủ trì phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Tây Nguyên đẩy mạnh dự báo, cảnh báo, tuyên truyền cho các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn tỉnh biết về tình hình diễn biến khí tượng thủy văn, khô hạn và sự cần thiết phải sử dụng hợp lí, tiết kiệm nguồn nước, đặc biệt là trong thời gian cao điểm mùa khô hạn năm 2016./.

 

 

BT: Lê Thư


Lượt xem: 39

Trả lời