Kế hoạch về phòng chống hạn hán và ứng phó với ảnh hưởng của hiện tượng El Nino trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong mùa khô năm 2016

Cập nhật 20/2/2016, 10:02:10

Hiện nay các hồ chứa nước ở khu vực phía Đông, Đông Nam tỉnh lượng nước trữ trong hồ chỉ đạt từ 30%-80% dung tích hồ. Tình trạng khô hạn và khả năng thiếu nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân năm 2015-2016 và đầu vụ mùa năm 2016 và thiếu nước sinh hoạt cao hơn so với năm trước, cạn kiệt ở mức nghiêm trọng.  Để chủ động thực hiện các giải pháp về phòng, chống hạn hán, đảm bảo cấp đủ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh vụ Đông Xuân 2015-2016 và năm 2016 do ảnh hưởng của hiện tượng Elnino trên địa bàn tỉnh, ngày 16/2/2016 UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch về phòng chống hạn hán và ứng phó với ảnh hưởng của hiện tượng El Nino trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong mùa khô năm 2016 nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do tác động của hiện tượng El Nino, hạn hán trong mùa khô năm 2016. ​

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc phương châm ‘4 tại chỗ” (gồm: Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện,vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và 3 sẵn sáng gồm: Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương,hiệu quả, trong đó lấy phòng là chính.

Về giải pháp phòng, chống hạn trước mắt, UBND tỉnh cũng yêu cầu Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan tập trung chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tăng cường phối hợp với các đơn vị quản lý thủy nông xác định khả năng cung cấp nước tưới của các công trình thủy lợi, từ đó có phương án bố trí cơ cấu sản xuất nông nghiệp phù hợp với khả năng cân đối nguồn nước. Về giải pháp lâu dài, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương cần kiện toàn tổ chức làm công tác quản lý hạn hán và quản lý thiên tai. Đầu tư cải tạo, nâng cấp và nạo vét các hồ chứa bị hư hỏng,bồi lấp để tăng dung tích trữ nước mùa mưa, phục vụ chống hạn…

UBND tỉnh cũng yêu cầu Đài Khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên tăng cường dự báo, cảnh báo tình hình thời tiết, khí hậu, các bản tin khô hạn trong mùa khô năm 2016. Thông báo kịp thời cho các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh để chủ động ứng phó với tình hình khô hạn, giảm thiểu thiệt hại do hạn hán gây ra. Đài PT-TH tỉnh, Báo Gia Lai cổng thông tin điện tử tỉnh tăng cường tuyên truyền, cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng tình hình khô hạn, phổ biến kiến thức sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả cũng như các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và của tỉnh về công tác phòng chống hạn hán và ứng phó với ảnh hưởng của hiện tượng El Nino.

 

BT: Lê Thư


Lượt xem: 119

Trả lời