Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Gia Lai – Lần thứ 8, năm 2016- 2017

Cập nhật 19/7/2016, 09:07:03

Thực hiện Quyết định số: 165/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 07 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật; Quyết định số: 458/QĐ-UBND ngày 25 tháng 05 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc: “Thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Gia Lai lần thứ 8, năm 2016- 2017”.

Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Gia Lai thống nhất ban hành Thể lệ Hội thi gồm những điều khoản sau:

 

Điều 1. Mục đích, ý nghĩa:

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của quần chúng nhân dân trong các lĩnh vực khoa học (khoa học công nghệ, khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội,…), thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế- xã hội tỉnh nhà.

Tôn vinh sự đóng góp nổi bật của các tổ chức, cá nhân có những sáng tạo kỹ thuật hoạt động trên các lĩnh vực sản xuất, công tác, an ninh quốc phòng v.v…

 

Điều 2. Cơ quan, tổ chức phối hợp:

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Gia Lai Lần thứ 8 do Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh là cơ quan thường trực, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn Gia Lai; các cơ quan, đơn vị, Sở, ngành và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh, trong quá trình tổ chức và đánh giá các giải pháp dự thi.

 

Điều 3. Lĩnh vực thi:

Tất cả các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; Cơ khí tự động hoá, xây dựng và giao thông vận tải; Vật liệu, hoá chất, năng lượng; Nông, lâm, ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; y dược; Giáo dục đào tạo và lĩnh vực khác phục vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh v.v…

 

Điều 4. Đối tượng dự thi:

Mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, kể cả tổ chức, cá nhân người nước ngoài đang làm việc và sinh sống ở Việt Nam, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp có các giải pháp kỹ thuật được tạo ra và áp dụng từ năm 2011 đến nay, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh Gia Lai, tuân thủ pháp luật và Thể lệ Hội thi đều có quyền tham gia gửi giải pháp dự thi.

 

Điều 5. Tiêu chuẩn đánh giá giải pháp dự thi:

Các giải pháp tham gia dự thi phải đáp ứng các yêu cầu sau:

* Tính mới: Có tính mới so với trình độ kỹ thuật Việt Nam.

Giải pháp dự thi không trùng với giải pháp đã được công bố trong bất kỳ nguồn thông tin nào có ở Việt Nam hoặc đã được áp dụng ở Việt Nam và không trùng với giải pháp dự thi của người khác trước thời điểm nộp hồ sơ dự thi.

* Tính sáng tạo:

Giải pháp dự thi phải có tính sáng tạo so với giải pháp kỹ thuật đã công khai ở trong và ngoài nước.

* Khả năng áp dụng rộng rãi:

Giải pháp dự thi đã được áp dụng hoặc đã được sản xuất thử và chứng minh được cơ sở pháp lý, khả năng áp dụng có hiệu quả trong điều kiện kinh tế- xã hội ở Gia Lai tại thời điểm dự thi.

* Hiệu quả kinh tế- xã hội, kỹ thuật:

Giải pháp mang lại lợi ích kinh tế- xã hội, kỹ thuật cao hơn so với giải pháp tương tự đã biết ở Gia Lai, không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, xã hội, trật tự, an ninh, quốc phòng.

 

Điều 6. Hồ sơ dự thi:

Hồ sơ dự thi trình bày trên khổ giấy A4 nộp 2 bộ, bao gồm:

1- Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu).

2- Bản mô tả giải pháp dự thi:

* Tên giải pháp dự thi (ghi như tên đăng ký trong phiếu đăng ký dự thi).

* Mô tả giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có): Mô tả ngắn gọn các giải pháp kỹ thuật đã biết trước ngày tạo ra giải pháp dự thi, đặc biệt cần nêu rõ những nhược điểm cần khắc phục của các giải pháp đó.

* Mô tả giải pháp dự thi:

– Thuyết minh tính mới và tính sáng tạo của giải pháp dự thi. Mô tả ngắn gọn, nhưng đầy đủ và rõ ràng toàn bộ nội dung của giải pháp dự thi. Đặc biệt cần nêu rõ đã khắc phục những nhược điểm nào, sáng kiến cải tiến những chỉ tiêu nào của giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có) hoặc những sáng tạo hoàn toàn mới.

– Khả năng áp dụng được chứng minh thông qua các hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng sản xuất thử, hợp đồng bán hàng, hoá đơn bán hàng.

– Hiệu quả kinh tế, xã hội, kỹ thuật của giải pháp dự thi được đánh giá bằng cách so sánh với những giải pháp tương tự đã biết. Cần nêu rõ những chỉ tiêu kinh tế mà giải pháp dự thi mang lại cao hơn giải pháp đã biết, hoặc nêu những khuyết điểm đã được khắc phục của những giải pháp đã biết mà không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, trật tự an ninh xã hội:

Lưu ý:

  • Bản mô tả giải pháp dự thi: Có thể kèm theo sơ đồ, bản vẽ, hình ảnh, các tính toán minh hoạ.
  • Các tác giả có thể gởi kèm theo mô hình, sản phẩm chế thử, sơ đồ công nghệ, ảnh chụp từ các góc độ khác nhau và các tài liệu có liên quan khác (đĩa CD, DVD,…).
  • Các tài liệu cần được trình bày rõ ràng, không tẩy xoá.

 

Điều 7. Nộp, nhận hồ sơ dự thi:

1- Hồ sơ dự thi (02 bản đóng tập) phải được đựng trong một phong bì dán kín, ngoài bì cần ghi rõ hồ sơ tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Gia Lai năm 2016-2017 (gửi trực tiếp hoặc qua Bưu điện).

2- Thời hạn nhận nộp hồ dự thi được bắt đầu từ khi công bố Thể lệ Hội thi đến hết ngày 15/06/2017 (Nếu gửi qua bưu điện thì ngày nộp hồ sơ tính theo dấu bưu điện nơi gửi).

* Hồ sơ gửi theo địa chỉ:  Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai. 98B Phạm Văn Đồng, Tp.Pleiku, Gia Lai.

                                             ĐT: 059- 3719110. Fax: 059- 3719110.

  Hồ sơ được tiếp nhận và lưu trữ như một tài liệu mật cho đến ngày công bố kết quả Hội thi.

  Hồ sơ dự thi sẽ không trả lại. Riêng sản phẩm, mô hình được trả lại sau khi Hội thi kết thúc nếu người dự thi có yêu cầu.

 

Điều 8. Đánh giá giải pháp dự thi:

Hội đồng giám khảo do Ban Tổ chức Hội thi quyết định thành lập để giúp Ban Tổ chức xem xét, đánh giá các giải pháp dự thi. Mỗi lĩnh vực dự thi có một hội đồng giám khảo, thành viên gồm các nhà khoa học có uy tín, các chuyên gia và các nhà quản lý chuyên ngành, chuyên sâu liên quan đến lĩnh vực dự thi. Việc đánh giá và xếp giải, thực hiện bằng phương pháp cho điểm từng tiêu chuẩn theo qui chế chấm  điểm do Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh qui định.

 

Điều 9. Giải thưởng:

– 01 Giải nhất, tiền thưởng:                           20.000.000đ  (VNĐ)

– 03 Giải nhì, mỗi giải tiền thưởng:                   12.000.000đ

– 05 Giải ba, mỗi giải tiền thưởng:                    9.000.000đ

– 10 Giải khuyến khích, mỗi giải tiền thưởng:    5.000.000đ

 

Ban Tổ chức Hội thi có quyết định công nhận những giải pháp đoạt giải, giải pháp đoạt giải Ba trở lên được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bằng khen. Ngoài ra, các giải pháp đoạt giải từ Khuyến khích trở lên Ban Tổ chức Hội thi, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn,… các đơn vị phối hợp tặng Giấy khen. Ban Tổ chức tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân tham gia tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động tham gia Hội thi.

Ban Tổ chức Hội thi sẽ xem xét, chọn và quyết định tặng thưởng cho những tác giả thuộc các đối tượng sau: Là người dân tộc thiểu số, tác giả cao tuổi,… tham gia Hội thi. Những giải pháp được đưa vào chấm chung khảo mà không đạt giải, Ban Tổ chức Hội thi hỗ trợ 01 triệu đồng cho 01 giải pháp.

          Từ kết quả chấm giải, Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh sẽ lựa chọn giải pháp tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc. Về cơ cấu giải thưởng Hội thi toàn quốc:

 

– 06 Giải nhất, mỗi giải được tặng 01 biểu trưng vàng và tiền thưởng 26 triệu đồng.

– 12 Giải nhì, mỗi giải được tặng 01 biểu trưng vàng và tiền thưởng 20 triệu đồng.

– 24 Giải ba, mỗi giải được tặng 01 biểu trưng vàng và tiền thưởng 15 triệu đồng.

– 48 Giải khuyến khích, mỗi giải được tặng tiền thưởng 7 triệu đồng.

 

Điều 10. Bảo hộ sở hữu công nghiệp:

Việc tham gia Hội thi không thay thế cho việc đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp, khi phát hiện thấy giải pháp cần được bảo hộ (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp,…) Ban Tổ chức sẽ thông báo cho người dự thi lập hồ sơ yêu cầu bảo hộ; Các giải pháp dự thi muốn được bảo hộ quyền Sở hữu công nghiệp phải tiến hành đăng ký tại Cục Sở hữu Trí tuệ (thuộc Bộ Khoa học & Công nghệ) trước ngày công bố trao thưởng của Ban Tổ chức Hội thi.

 

Điều 11. Điều khoản thi hành:

Bản Thể lệ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Trong quá trình thực hiện, nếu có điều gì chưa hợp lý, Thường trực Ban Thư ký Hội thi tổng hợp, trình Ban Tổ chức Hội thi xem xét, sửa đổi cho phù hợp thực tế.

 

 

Download phiếu đăng ký dự thi hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn tỉnh lần thứ 8, năm 2016 – 2017 : tại đây


Lượt xem: 614

Trả lời