Công văn số 1116 của UBND tỉnh Gia Lai

Cập nhật 10/8/2021, 20:08:11

Tiếp tục triển khai một số biện pháp trong phòng, chống dịch Covid 19, bảo vệ “vùng xanh”, thực hiện “mục tiêu kép” trên địa bàn thành phố Pleiku


Lượt xem: 255

Trả lời