Công điện khẩn của UBND tỉnh Gia Lai về việc thống kê, đánh giá, báo cáo tình hình khô hạn, thiệt hại do hạn hán gây ra trong vụ đông xuân năm 2015-2016 và công tác khắc phục thiệt hại.

Cập nhật 18/3/2016, 15:03:49

Để khẩn trương khắc phục thiệt hại do hạn hán gây ra trên địa bàn tỉnh trong vụ đông xuân năm 2015-2016, UBND tỉnh yêu cầu:

UBND tỉnh


Lượt xem: 67

Trả lời