Chấm dứt hoạt động dự an Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh

Cập nhật 09/2/2015, 15:02:35

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định số 54 về việc chấm dứt hoạt động dự án Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh- TP.Pleiku của Công ty Cổ phần Đầu tư Saigon Highland. 

 

Được UBND tỉnh Gia Lai cấp Giấy chứng nhận đầu tư ngày 31-5-2010 đến nay, nhưng Công ty Cổ phần Đầu tư Saigon Highland không có khẳ năng triển khai thực hiện Dự án theo đúng tiến độ như đã cam kết và không có lý do chính đáng; vi phạm quy định tại khoản 2, Điều 64 của Luật Đầu tư và khoản 2, Điều 68 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22-9-2006 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư. Theo đó công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Highland chấm dứt hoàn toàn các hoạt động đầu tư vào dự án khu dân cư Đường Nguyễn Văn Linh; thanh lý các tài sản đã đầu tư trên đất đối với Dự án đầu tư, thanh lý các hợp đồng kinh tế liên quan (nếu có). Tự thu dọn tài sản trên đất (nếu có), trả lại mặt bằng sạch cho tỉnh, bồi hoàn giá trị thiệt hại cho địa phương trong thời gian 6 tháng kể từ ngày 2/2/2015./.

BT: Lê Thư


Lượt xem: 44

Trả lời