Ban hành hạn hán

Cập nhật 05/3/2016, 15:03:38

UBND tỉnh Gia Lai  vừa ra Quyết định  công bố hạn hán xảy ra trong vụ Đông Xuân năm 2015 – 2016 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh


Lượt xem: 41

Trả lời