Lịch phát sóng

Kênh ngày tháng năm
Thứ bảy, 25/01/202005h30- 06h00: Thời sự
06h00- 06h30: Tiếp sóng Thời sự VOV1
06h30- 07h00: Thời sự Jrai
07h00- 07h30: Thời sự Bahnar
07h30- 07h45: Góc nhìn kinh tế cuối tuần
07h45- 08h00: Thế giới quanh ta
08h00- 08h25: Ca nhạc Vịêt Nam
08h25- 08h45: Tạp chí Khoa học công nghệ
08h45- 09h00: Môi trường & cuộc sống
09h00- 09h30: Thời sự
09h30- 10h00: Thiếu nhi tổng hợp
10h00- 10h15: PS 90 năm –Mùa xuân có Đảng
10h15-10h30 : PS Người vẽ ảnh Bác
10h30- 11h00: Ca nhạc quốc tế
11h00- 11h10: Bản tin quốc tế
11h10- 11h30: Tạp chí Khoa học công nghệ
11h30- 12h00: Thời sự
12h00- 13h00: Tiếp sóng Thời sự VOV1
13h00- 14h00: Dân ca và nhạc cổ truyền
14h00- 14h30: CT tổng hợp Jrai
14h30- 14h45: Góc nhìn kinh tế cuối tuần
14h45- 15h00: Thế giới quanh ta
15h00- 15h30: Thời sự
15h30- 15h45: PS 90 năm –Mùa xuân có Đảng
15h45-16h00 : PS Người vẽ ảnh Bác
16h00- 17h00: Bài ca đi cùng năm tháng
17h00- 17h30: Thiếu nhi tổng hợp
17h30- 18h00: Thời sự
18h00- 18h45: Tiếp sóng Thời sự VOV1
18h45- 19h15: Thời sự Jrai
19h15- 19h45: Thời sự Bahnar
19h45- 20h00: PS 90 năm –Mùa xuân có Đảng
20h00- 20h30: Ca nhạc Thênh thênh Cao Nguyên
20h30- 21h00: Ca nhạc quốc tế
21h00- 21h30: Thời sự
21h30- 21h45: Góc nhìn kinh tế cuối tuần
21h45-22h00 : Thế giới quanh ta
22h00- 22h20: Chân dung người nổi tiếng
22h20- 23h00: Đọc truyện đêm khuya