Lịch phát sóng

Kênh ngày tháng năm
Thứ Ba, 18/01/202205h00- 05h30: Tây Nguyên ngày mới
05h30- 06h00: Thời sự
06h00- 06h28: Tiếp sóng Thời sự VOV1
06h28 -06h30: Dự báo thời tiết
06h30- 07h00: Thời sự Jrai
07h00- 07h30: Thời sự Bahnar
07h30- 07h45: Quà tặng cuộc sống
07h45- 08h00: Sức khỏe cho mọi người
08h00- 08h25: Ca nhạc Vịêt Nam
08h25- 08h45: Văn hóa- thể thao
08h45- 09h00: Những sắc màu thiên nhiên
09h00- 09h30: Thời sự
09h30- 10h00: Thiếu nhi tổng hợp
10h00- 10h15: Giáo dục đào tạo
10h15-10h30 : Quốc phòng toàn dân
10h30- 11h00: Ca nhạc quốc tế
11h00- 11h10: Bản tin quốc tế
11h10- 11h30: Văn hóa thể thao
11h30- 12h00: Thời sự
12h00- 12h57: Tiếp sóng Thời sự VOV1
12h57- 14h00: Dân ca và nhạc cổ truyền
14h00- 14h30: CT tổng hợp Banar
14h30- 14h45: Quà tặng cuộc sống
14h45- 15h00: Chung tay vượt qua đại dịch Covid - 19
15h00- 15h30: Thời sự
15h30- 15h45: Giáo dục đào tạo
15h45 -16h00 : Quốc phòng toàn dân
16h00- 17h00: Bài ca đi cùng năm tháng
17h00- 17h30: Thiếu nhi tổng hợp
17h30- 18h00: Thời sự
18h00- 18h57: Tiếp sóng Thời sự VOV1
18h57- 19h27: Thời sự Jrai
19h27- 19h57: Thời sự Bahnar
19h57- 20h12: Giáo dục đào tạo
20h12- 20h27: Nhịp sống nông thôn
20h27-20h42 : Cải cách hành chính
20h42- 21h 12: Ca nhạc quốc tế
21h12- 21h42: Thời sự
21h42- 21h57: Chung tay vượt qua đại dịch Covid – 19
21h57-22h12 : Sức khỏe cho người
22h12- 22h32: Văn hóa thể thao
22h32- 23h00: Nghe nhạc đêm khuya