Lịch phát sóng

Kênh ngày tháng năm
Thứ ba, 24/10/201705h00- 05h05: Giới thiệu CT trong ngày
05h05- 05h30: Ca nhạc Việt Nam
05h30- 06h00: Thời sự
06h00- 06h30: Tiếp sóng Thời sự VOV1
06h30- 07h00: Thời sự Jrai (PL 23/10/2017)
07h00- 07h30: Thời sự Bahnar (PL 23/10/2017)
07h30- 07h45: Quà tặng cuộc sống
07h45- 08h00: Sức khỏe cho mọi người (PL 23/10/2017)
08h00- 08h25: Ca nhạc Vịêt Nam
08h25- 08h45: Văn hóa- thể thao (PL 23/10/2017)
08h45- 09h00: Những sắc màu thiên nhiên (PL 19/10/2017)
09h00- 09h30: Thời sự
09h30- 10h00: Thiếu nhi tổng hợp
10h00- 10h30: Tạp chí Văn hóa du lịch ( TCTH 21/10/2017 )
10h30- 11h00: Ca nhạc quốc tế
11h00- 11h10: Bản tin quốc tế
11h10- 11h30: Văn hóa thể thao (CT mới )
11h30- 12h00: Thời sự
12h00- 13h00: Tiếp sóng Thời sự VOV1
13h00- 14h00: Dân ca và nhạc cổ truyền
14h00- 14h30: CT tổng hợp Jrai (PL 21/10/2017)
14h30- 14h45: Quà tặng cuộc sống (PL 7h30)
14h45- 15h00: Sức khỏe cho mọi người (PL sáng)
15h00- 15h30: Thời sự
15h30- 16h00: Tạp chí Văn hóa du lịch(PL sáng)
16h00- 17h00: Bài ca đi cùng năm tháng
17h00- 17h30: Thiếu nhi tổng hợp (PL 9h30)
17h30- 18h00: Thời sự
18h00- 18h45: Tiếp sóng Thời sự VOV1
18h45- 19h15: Thời sự Jrai (CT mới)
19h15- 19h45: Thời sự Bahnar (CT mới)
19h45- 20h00: Quốc phòng toàn dân ( CMTH 21/10/2017 )
20h00- 20h30: Tạp chí Văn hóa du lịch ( PL sáng)
20h30- 21h00: Ca nhạc quốc tế (PL 10h30)
21h00- 21h30: Thời sự
21h30- 21h45: Sức khỏe cho mọi người ( PL sáng )
21h45-22h00 : Quà tặng cuộc sống ( PL sáng )
22h00- 22h20: Văn hóa thể thao (PL 11h10)
22h20- 23h00: Nghe nhạc đêm khuya