Lịch phát sóng

Kênh ngày tháng năm
Chủ nhật, 17/12/201705h00- 05h05: Giới thiệu CT trong ngày
05h05- 05h30: Ca nhạc Việt Nam
05h30- 06h00: Thời sự
06h00- 06h30: Tiếp sóng Thời sự VOV1
06h30- 07h00: Văn nghệ Jrai
07h00- 07h30: Văn nghệ Bahnar
07h30- 07h45: Toàn cảnh trong nước và thế giới 7 ngày qua
07h45- 08h00: Góc nhìn kinh tế cuối tuần (PL 16/12/2017)
08h00- 08h25: Ca nhạc Vịêt Nam
08h25- 08h45: Chân dung người nổi tiếng (PL 16/12/2017)
08h45- 09h00: Những sắc màu thiên nhiên (PL 14/12/2017)
09h00- 09h30: Thời sự
09h30- 10h00: Thiếu nhi tổng hợp
10h00- 10h15: Thiếu nhi ( PL 16/12/2017 )
10h15-10h30 : An toàn giao thông
10h30- 11h00: Ca nhạc quốc tế
11h00- 11h10: Bản tin quốc tế
11h10- 11h30: Chân dung người nổi tiếng (PL sáng )
11h30- 12h00: Thời sự
12h00- 13h00: Tiếp sóng Thời sự VOV1
13h00- 14h00: Dân ca và nhạc cổ truyền
14h00- 14h30: CT tổng hợp Bahnar (CT mới)
14h30- 14h45: Toàn cảnh trong nước và thế giới 7 ngày qua (PL h30)
14h45- 15h00: Góc nhìn kinh tế cuối tuần (PL sáng)
15h00- 15h30: Thời sự
15h30- 15h45: Thiếu nhi ( PL sáng )
15h45-16h00 : An toàn giao thông ( PL sáng )
16h00- 17h00: Bài ca đi cùng năm tháng
17h00- 17h30: Thiếu nhi tổng hợp (PL 9h30)
17h30- 18h00: Thời sự
18h00- 18h45: Tiếp sóng Thời sự VOV1
18h45- 19h15: Văn nghệ Jrai (PL sáng)
19h15- 19h45: Văn nghệ Bahnar (PL sáng)
19h45- 20h00: Nhịp sống nông thôn ( CMTH 15/12/2017 )
20h00-20h15 : Bảo hiểm xã hội ( PL 14/12/2017 )
20h15-20h30 : An toàn giao thông ( PL sáng)
20h30- 21h00: Ca nhạc quốc tế (PL 10h30)
21h00- 21h30: Thời sự
21h30- 21h45: Góc nhìn kinh tế cuối tuần( PL sáng )
21h45-22h00 : Toàn cảnh trong nước và quốc tế ( PL sáng )
22h00- 22h20: Chân dung người nổi tiếng (PL sáng)
22h20- 23h00: Đọc truyện đêm khuya