Trung tâm giống vật nuôi tỉnh :  Áp dụng các tiến bộ về giống vật nuôi

Cập nhật 19/8/2016, 13:08:04

Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp , được sự quan tâm đầu tư của các cấp có thẩm quyền, cơ sở vật chất điều kiện trang thiết bị của Trung tâm giống vật nuôi tỉnh giai đoạn 2013 – 2016 đã có sự nâng cấp đáng kể so với giai đoạn trước tái cơ cấu.

 

Hiện tổng diện tích cơ sở vật chất và chuồng trại phục vụ sản xuất của trung tâm là trên 10.000m2 gấp 2 quy mô của năm 2013; quy mô đàn gia súc cũng tăng gấp 3. Tổng giá trị tài sản : Chuồng trại, công trình phụ trợ phục vụ sản xuất và gia súc giống hơn hai chục tỷ đồng.  Trung tâm giống vật nuôi tỉnh  được đánh giá  là một trong các cơ sở sản xuất giống vật nuôi  có quy mô đàn gia súc lớn với chất lượng tốt nhất trong khu vực miền Trung và Tây nguyên.

Bên cạnh đó  với  sự chuyển đổi  hệ thống trang thiết bị, công nghệ tiên tiến; đàn gia súc giữ giống của đơn vị đã có  chuyển biến mạnh về phẩm giống và chất lượng để sản xuất ra sản phẩm con giống, tinh dịch gia súc có chất lượng cao phục vụ nhu cầu người chăn nuôi và có sức cạnh tranh cao trên thị trường.

Mai Loan ,Duy Linh


Lượt xem: 271

Trả lời