Trong tháng 4, các hiện tượng dông, sét, tố lốc, mưa đá sẽ gia tăng

Cập nhật 02/4/2018, 08:04:56

Tháng 4 là tháng chuyển mùa, do vậy các hiện tượng dông, sét, tố lốc, mưa đá sẽ xuất hiện gia tăng về tần suất trên phạm vi toàn quốc.

Nhận định về xu thế thời tiết đặc biệt trong tháng 4/2018, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo trong tháng này không khí lạnh vẫn tác động đến khu vực phía Bắc nhưng cường độ và tần suất sẽ giảm dần, chủ yếu gây mưa rào và dông trên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Đặc biệt, tháng 4 cũng là tháng chuyển mùa, do vậy các hiện tượng dông, sét, tố lốc, mưa đá sẽ xuất hiện gia tăng về tần suất trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt là ở khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Ngoài ra, nắng nóng có khả năng xuất hiện cục bộ ở một số nơi thuộc phía Tây Bắc Bộ và khu vực Trung Bộ, nhưng cường độ không gay gắt.

Cụ thể là thời kỳ 10 ngày đầu tháng (1-10/4), nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với trung bình nhiều năm. Lượng mưa phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với trung bình nhiều năm, riêng khu vực vùng núi phía Bắc, Bắc và Trung Trung Bộ ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Thời kỳ 10 ngày giữa tháng (11-20/4), nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Lượng mưa có xu hướng xấp xỉ dưới so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Thời kỳ 10 ngày cuối tháng (21-30/4), nhiệt độ trung bình phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Lượng mưa phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, riêng khu vực Nam Bộ ở mức xấp xỉ với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Về xu thế nhiệt độ trung bình trong tháng 4, Bắc Bộ có nhiệt độ trung bình phổ biến mức xấp xỉ với trung bình nhiều năm, chuẩn sai dao động từ -0,5 đến 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trung Bộ nhiệt độ trung bình phổ biến mức xấp xỉ với trung bình nhiều năm, chuẩn sai dao động từ -0,5 đến 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tây Nguyên và Nam Bộ nhiệt độ trung bình phổ biến mức xấp xỉ với trung bình nhiều năm, chuẩn sai dao động từ -0,5 đến 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Dự báo xu thế tổng lượng mưa tháng 4 tại khu vực Bắc Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với trung bình nhiều năm, riêng khu vực vùng núi phía Bắc mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ; tổng lượng mưa tháng phổ biến từ 50-100mm, riêng vùng núi phía Bắc phổ biến từ 100-200mm.

Trung Bộ có lượng mưa trong tháng 4 phổ biến mức xấp xỉ dưới so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ; với tổng lượng mưa tháng 4 phổ biến từ 50-80mm, riêng Nam Trung Bộ phổ biến từ 20-40mm.

Lượng mưa trong tháng 4 tại Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến xấp xỉ dưới so với trung bình nhiều năm, với tổng lượng mưa trong tháng tại Tây Nguyên phổ biến từ 30-50mm, có nơi cao hơn; tại khu vực Nam Bộ ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, với tổng lượng mưa phổ biến từ 40-70mm.

Theo VTV


Lượt xem: 32

Trả lời