Thành tích khen thưởng Đài PT-TH Gia Lai

Cập nhật 30/11/2013, 15:11:14

Trải qua 35 năm hình thành và phát triển, Đài PT-TH Gia Lai luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Có được kết quả đó trước hết là nhờ sự đoàn kết, thống nhất của tập thể lãnh đạo và cán bộ, viên chức các thế hệ, mà hạt nhân chính trị là cấp ủy chi bộ và sự đóng góp sức của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan.

* Năm 2001:

– Huân chương Lao động hạng Ba.

* Năm 2006:

– Chính phủ tặng Cờ thi đua đơn vị hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2006 của tỉnh Gia Lai.

* Năm 2007:

– Đài Tiếng nói Việt Nam tặng Cờ thi đua đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2007.

* Năm 2008:

– Đài Truyền hình Việt Nam tặng Cờ thi đua đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2008.

* Năm 2009:

– Huân chương Lao động hạng Nhì.

– Cờ thi đua của UBND tỉnh Gia Lai tặng đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2009 khối thi đua văn hóa-xã hội tỉnh.

* Năm 2010:

– Bộ Thông tin & Truyền thông tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua yêu nước năm 2010 lĩnh vực Phát thanh-Truyền hình.

 – UBND tỉnh Gia Lai tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2010 khối thi đua văn hóa-xã hội tỉnh.

* Năm 2011:

– UBND tỉnh Gia Lai tặng bức trướng “Đài Phát thanh-Truyền hình Gia Lai 35 năm xây dựng và phát triển”.

– Bộ tư lệnh Hải quân Việt Nam tặng Bằng khen đơn vị đạt thành tích xuất sắc tuyên truyền biên giới hải đảo.

– Bộ Công an tặng Bằng khen đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

* Năm 2012:

– Chính phủ tặng Cờ thi đua đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2012 của tỉnh Gia Lai.

– UBND tỉnh Gia Lai tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2012 khối thi đua văn hóa-xã hội tỉnh.

 Và nhiều năm liên tục được Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, UBND tỉnh tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân

Đài PT-TH Gia Lai


Lượt xem: 161

Trả lời