Tạo điều kiện về vốn vay cho nông dân có tiêu chết

Cập nhật 11/6/2019, 08:06:48

Trước khó khăn của nông dân có diện tích hồ tiêu bị chết, nhiều nông dân không có khả năng trả nợ vay ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tỉnh Gia Lai đã có nhiều văn bản chỉ đạo các chi nhánh trên địa bàn phối hợp với chính quyền các địa phương chủ động rà soát, tổng hợp thiệt hại để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ cho nông dân.

Tính đến cuối tháng 4/2019, các Ngân hàng đã xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giảm lãi suất cho vay đối với hơn 6000 trường hợp với tổng dư nợ 337 tỷ đồng, chiếm 54,5% số khách hàng bị thiệt hại, điều chỉnh giảm lãi suất cho vay 706 tỷ đồng, đồng thời tiếp tục cho vay mới 816 tỷ đồng để người dân khôi phục sản xuất. Riêng đối với những nông dân chuyển đổi cây trồng, đầu tư phát triển các mô hình sản xuất mới, hệ thống ngân hàng cho vay 119 tỷ đồng, bằng 4,5 % số hộ dân có diện tích cây trồng./.

Minh Lý, Viễn Khánh


Lượt xem: 12

Trả lời