Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn chủ trì duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đức Cơ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Cập nhật 18/6/2020, 17:06:14

Chiều ngày 18/6, Tổ công tác số 4 của Ban Thường vụ Tỉnh  ủy do đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Tổ trưởng đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Cơ để duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các đại biểu cơ bản nhất trí với bố cục, nội dung, quan điểm, mục tiêu của Dự thảo Báo cáo chính trị trình  Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đức Cơ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội, các đại biểu đề nghị huyện Đức Cơ cần tập trung làm rõ một số phương hướng, nhiệm vụ liên quan đến từng lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội, có những giải pháp đột phá trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác đối ngoại, dân vận chính quyền, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh tăng thu ngân sách… Một số ý kiến góp ý về các mục tiêu, chỉ tiêu thể hiện trong báo cáo cần nêu cụ thể; đánh giá, làm rõ những lợi thế, tiềm năng để có cơ sở kêu gọi thu hút đầu tư vào địa phương, nhất là khai thác những lợi thế có Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, địa phương nên tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, phát triển thương mại – dịch vụ – du lịch, xây dựng sản phẩm OCOP, xã đạt chuẩn nông thôn mới; đồng thời cần xem xét, bổ sung chỉ tiêu ở một số lĩnh vực cụ thể, phù hợp với tình hình địa phương….để từ đó làm cơ sở xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới…

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đánh giá cao các Dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đức Cơ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đảm bảo bố cục, kết cấu; nội dung cân đối, bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Cơ tiếp thu các ý kiến góp ý của các sở, ngành; rà soát chọn lọc, hoàn chỉnh nội dung các văn kiện Đại hội, nhất là Báo cáo chính trị để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy sớm nhất. Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn cũng thống nhất cao về Chủ đề của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đức Cơ nhiệm kỳ 2020 – 2025 với nội dung, quan điểm phát triển chặt chẽ. Đồng chí đề nghị, báo cáo cần làm nổi bật kết quả đạt được của Đảng bộ trong 5 năm qua, đồng thời thể hiện được những tồn tại, hạn chế. Ngoài ra, báo cáo chính trị cần nêu rõ thế mạnh, tiềm năng của huyện cần gắn với dự báo phát triển trong thời gian tới sao cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với 03 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của địa phương đề ra được thể hiện trong dự thảo báo cáo; đối với các chỉ tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, địa phương cần bám sát vào những chỉ tiêu cơ bản của tỉnh, đồng thời đặt ra một số chỉ tiêu khác phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương, để từ đó đề ra giải pháp thực hiện trong 5 năm tới. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Cơ song song với công tác chuẩn bị nội dung cần khẩn trương hoàn thành công tác nhân sự để trình Thường trực Tỉnh ủy duyệt và thống nhất ngày tổ chức Đại hội.

Bích Thủy, Duy Linh


Lượt xem: 13

Trả lời