Huyện Chư Prông thực hiện nhiều giải pháp nhằm thu hút đầu tư

Cập nhật 02/1/2022, 10:01:24

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, thời gian qua, huyện Chư Prông đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thu hút đầu tư trên địa bàn, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội vùng biên giới của tỉnh ngày càng phát triển.

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Prông đã chủ động liên hệ và làm việc với các nhà đầu tư tiềm năng; khuyến khích đầu tư khởi nghiệp và tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển. Trong đó, thu hút các nhà đầu tư đến khảo sát, lập dự án đầu tư vào các lĩnh vực như: Điện gió, điện mặt trời, thủy điện, nông nghiệp công nghệ cao, khai thác khoáng sản, đầu tư chế biến nông sản, xử lý rác thải… đồng thời quan tâm phát triển các thành phần kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân. Nhờ vậy đến nay, huyện Chư Prông đã thu hút được 85 dự án, tiểu dự án đầu tư vào địa bàn với tổng số vốn đăng ký trên 105.600 tỷ đồng. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cơ bản ổn định, hiệu quả, khai thác tốt tiềm năng tại địa phương và giải quyết việc làm cho trên 12.500 lao động với thu nhập bình quân hơn 5 triệu đồng/lao động/tháng./.

Thiên Thanh, R’Piên


Lượt xem: 12

Trả lời