Hội nghị trực tuyến xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và đầu tư công năm 2022

Cập nhật 15/9/2021, 17:09:33

Sáng nay (15.9), Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông đã chủ trì Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố vùng Bắc Trung bộ, Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên nhằm xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và đầu tư công năm 2022. Dự Hội nghị tại điểm cầu truyền hình Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành.

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, PCT. UBND tỉnh Gia Lai – Hồ Phước Thành đã thông tin sơ lược tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Theo đó, Gia Lai là tỉnh có kinh tế tăng trưởng tốt, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) dự kiến cả năm 2021 đạt 9,03%; thu ngân sách ước cả năm đạt 6.125 tỷ đồng; vượt kế hoạch (kế hoạch là 5.047 tỷ đồng); tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, kim ngạch xuất khẩu, tổng vốn đầu tư toàn xã hội dự kiến đạt kế hoạch đề ra. Đến ngày 9.9, khối lượng đầu tư công đã thực hiện là hơn 997/2.558,3 tỷ đồng, đạt 39% kế hoạch; tỷ lệ giải ngân đạt 41,14% kế hoạch.

Sau khi nghe một số địa phương trình bày tham luận, phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông đề nghị các bộ, ngành Trung ương và địa phương tập trung thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an sinh xã hội cũng như sản xuất; cơ cấu lại nền kinh tế để nâng cao tính chống chịu, tính tự chủ, khả năng đối phó, thích ứng với những thách thức có thể xảy ra trong thời gian tới. Đồng thời tăng cường tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch kinh tế-xã hội của địa phương; chủ động xây dựng kế hoạch phục hồi kinh tế, phấn đấu đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế đã đề ra, đóng góp vào tăng trưởng chung của cả nước.

Đoàn Bình, Thanh Sáng


Lượt xem: 2

Trả lời