Hội nghị trực tuyến Toàn quốc quán triệt triển khai Kết luận số 58 ban Bí thư Trung ương Đảng

Cập nhật 12/9/2023, 10:09:16

Sáng 12-9, Trung ương Hội Người Cao tuổi Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Kết luận 58 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của hội người cao tuổi Việt Nam. Tham dự Hội nghị có hơn 3500 đại biểu tại 63 điểm cầu trên cả nước. Tại điểm cầu Gia Lai, có đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu người cao tuổi trên cả nước đã nghe ông Nguyễn Đăng Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Đoàn thể, Ban Dân vận Trung ương quán triệt, triển khai những nội dung chính trong Kết luận 58 KL/TW ngày 23-6-2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Kết luận nêu rõ, qua 10 năm thực hiện mô hình thí điểm hội người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện tại 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cấp uỷ, tổ chức đảng, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện đạt kết quả tích cực. Công tác lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với việc bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi được tăng cường. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và xã hội về vị trí của hội người cao tuổi được nâng cao. Tuy nhiên, một số cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công tác người cao tuổi, chưa quan tâm đúng mức việc xây dựng tổ chức hội và đội ngũ cán bộ hội. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội người cao tuổi một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, xây dựng Hội Người cao tuổi Việt Nam đáp ứng yêu cầu tình hình mới, Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường đầu tư nguồn lực để thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật, nhất là chính sách bảo đảm an sinh cho người cao tuổi. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao trách nhiệm của gia đình, cộng đồng, xã hội trong bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.Trung ương đồng ý chủ trương xây dựng tổ chức hội người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện ở những nơi có đủ điều kiện. Hội Người cao tuổi tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng hội vững mạnh, thực hiện tốt vai trò đại diện quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên.

Hội nghị cũng đã nghe ý kiến phát biểu của Lãnh đạo Ủy Ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam, các địa phương xung quanh các giải pháp nhằm triển khai hiệu quả Kết luận 58 của Ban Bí thư./.

Minh Lý – Viễn Khánh


Lượt xem: 3

Trả lời