Hội nghị gặp mặt các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2022

Cập nhật 05/7/2022, 17:07:35

Chiều 5/7, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị gặp mặt các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhằm đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh xăng dầu 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự Hội nghị có đại diện các sở, ngành liên quan và 20 thương nhân kinh doanh xăng dầu đại diện cho 209 thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Tính đến nay toàn tỉnh có 421 cửa hàng bán lẻ xăng dầu của 209 thương nhân kinh doanh xăng dầu. Theo báo cáo của Sở Công Thương, mặc dù tình hình thị trường xăng dầu từ đầu năm đến nay diễn biến phức tạp, giá xăng dầu trong nước có nhiều biến động, nhưng nhờ triển khai nhiều giải pháp để quản lý nhà nước về kinh doanh xăng dầu nên thị trường xăng dầu ở Gia Lai đã không để xảy ra tình trạng mất cân đối, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng về nhiên liệu cho nhân dân trên địa bàn tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đã bán ra thị trường tỉnh với sản lượng 156.000 m3, đạt khoảng 52% so với kế hoạch; tổng doanh thu đạt 3.950 tỷ đồng. Các thương nhân đã đóng thuế bảo vệ môi trường khoảng 298 tỷ đồng, thuế VAT khoảng 259 tỷ đồng và thuế môn bài khoảng 842 triệu đồng.

          Nhận định thị trường xăng dầu 6 tháng cuối năm 2022 sẽ còn diễn biến phức tạp, các đại biểu tham dự Hội nghị đã kiến nghị, đề xuất các ngành chức năng tiếp tục tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng để hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh ngày càng hiệu quả hơn. Trong 6 tháng cuối năm, dự kiến tổng sản lượng xăng dầu bán ra thị trường khoảng 143.525 m3; tổng doanh thu 4.018 tỷ đồng; tổng số thuế bảo vệ môi trường 214 tỷ đồng; thuế VAT 250 tỷ đồng./.

Lê Thư, Ksor Tuối


Lượt xem:

Trả lời