Hoạt động văn hoá truyền thông về phòng – chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại làng Bluk Blui, xã Ia Ka, huyện Chư Păh

Cập nhật 21/11/2023, 10:11:25

Tối 20.11, Nhà hát Ca múa nhạc Tổng hợp Đam San phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai tổ chức hoạt động văn hoá truyền thông về phòng – chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại làng Bluk Blui, xã Ia Ka, huyện Chư Păh.

Thông qua hoạt động biểu diễn ca nhạc của Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San đã thu hút đông đảo bà con làng Bluk Blui, xã Ia Ka đến tham gia. Cùng với đó, Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San đã kết hợp tuyên truyền miệng về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới; những nội dung cốt lõi của Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Bình đẳng giới; kỹ năng, phương pháp tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào DTTS; những quy định của pháp luật có liên quan đến vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống…. Đồng thời trong đêm biểu diễn có các tiểu phẩm, vở kịch, lồng ghép nội dung liên quan đến phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; các giải pháp để giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, những hậu quả của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; phổ biến, giáo dục pháp luật để phòng ngừa, ngăn chặn tảo hôn trong thanh thiếu niên dân tộc thiểu số. Thông qua buổi truyền thông góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, chuyển đổi hành vi trong hôn nhân, từ đó giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào DTTS, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS giai đoạn 2021 – 2025” trên địa bàn tỉnh./.

Ngọc Ánh – Minh Trung


Lượt xem: 4

Trả lời