HĐND tỉnh giám sát kết quả thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tại thành phố Pleiku

Cập nhật 05/5/2022, 17:05:30

Ngày 05/5 tại thành phố Pleiku, đoàn công tác do ông Trương Văn Đạt – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát kết quả thực hiện Kế hoạch hành động “Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Gia Lai theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020”.

Đoàn đã khảo sát thực tế tại 3 doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao là Công ty TNHH MTV Hương Đất An Phú,  Công ty Cổ phần Nafoods Tây Nguyên và Công Ty Cổ phần Tín Thành Đạt; tìm hiểu về những thuận lợi, khó khăn, những vướng mắc, bất cập trong quá trình hoạt động; nhất là việc tiếp cận thông tin, ứng dụng khoa học công nghệ, nguồn vốn ưu đãi, liên kết mở rộng qui mô sản xuất, hình thành vùng nguyên liệu bền vững, giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, góp phần giải quyết công ăn việc làm và cải thiện thu nhập cho người lao động.

Tại buổi làm việc chiều cùng ngày, báo cáo của UBND TP Pleiku đánh giá: Quan điểm và định hướng của thành phố về phát triển các ngành, sản phẩm nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Mục tiêu phát triển bền vững được chú trọng xuyên suốt quá trình thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng còn thấp; việc liên kết giữa sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế; chưa hình thành được vùng chuyên canh có quy mô lớn; cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu; hợp tác xã và nông dân là lực lượng quan trọng trong tái cơ cấu nông nghiệp nhưng chưa phát huy được vai trò và tính thích nghi với cơ chế thị trường… Trên cơ sở này, thành phố đã xây dựng nhiều mục tiêu, giải pháp cho giai đoạn tới, phấn đấu đưa hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp của thành phố đạt những tiến bộ mới.

Phát biểu tại buổi giám sát, ông Trương Văn Đạt đánh giá cao những giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp mà TP Pleiku đã triển khai thực hiện đã mang lại hiệu quả tích cực. Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cũng đề nghị thành phố Pleiku tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu. Trong đó, tranh thủ mọi nguồn lực, tích cực vận dụng các cơ chế, chính sách ưu đãi, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, tạo môi trường thuận lợi để triển khai thực hiện Kế hoạch hành động này đạt kết quả cao hơn. Những vướng mắc, bất cập trong đợt giám sát này sẽ được đoàn tổng hợp thành nội dung đề xuất, kiến nghị trình các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

 Minh Thanh, Mạnh Hà


Lượt xem:

Trả lời