Giám sát công tác quản lý nhà nước về Thông tin và Truyền thông (TT & TT) tại Sở TT & TT

Cập nhật 06/6/2019, 07:06:25

Sau khi giám sát trực tiếp tại 5 địa phương cấp huyện, sáng nay, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh Gia Lai đã làm việc với Sở TT & TT về công tác quản lý nhà nước về Thông tin và Truyền thông (TT & TT) trong thời gian qua.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở TT & TT đã đánh giá khái quát những kết quả đạt được trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của ngành trên lĩnh vực TT & TT. Theo đó, sự phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện, thông tin – báo chí – xuất bản…. đã và đang tạo ra không ít khó khăn trong công tác quản lý nhà nước của ngành.  Từ thực tế và qua giám sát cho thấy: Công tác quản lý thuê bao di động trả trước tuy đã được tăng cường nhưng vẫn còn nhiều bất cập; cơ sở hạ tầng viễn thông tại trung tâm các xã thuộc khu vực nông thôn, biên giới đã được đầu tư đầy đủ song vẫn còn có sự chênh  lệch lớn về mức hưởng thụ và tiếp cận thông tin giữa các khu vực trên địa bàn các xã; việc duy trì các điểm Bưu điện – văn hóa xã hiện gặp nhiều khó khăn, thách thức; việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đạt hiệu quả chưa cao; việc vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua đường bưu chính diễn ra ngày càng phức tạp, nguồn nhân lực về công nghệ thông tin còn thiếu… Từ những khó khăn, thách thức đặt ra, Sở TT & TT đã có những đề xuất, kiến nghị với các bộ, ngành, địa phương  nhằm tháo gỡ, hướng dẫn kịp thời, qua đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về TT & TT trên địa bàn, nhất là trong thời đại bùng nổ thông tin và thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay./.

Thiên Thanh, Mạnh Hà


Lượt xem: 6

Trả lời