Gia Lai: Gần 32 tỷ đồng thực hiện Tiểu dự án 1 của Dự án 5 Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2023

Cập nhật 04/5/2023, 16:05:41

Gia Lai: Gần 32 tỷ đồng thực hiện Tiểu dự án 1 của Dự án 5 Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2023

31 tỷ 982 triệu đồng là tổng vốn đầu tư phát triển được giao Sở GD&ĐT Gia Lai để thực hiện Tiểu dự án 1 của Dự án 5 (đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông trung học bán trú, trường phổ thông có học sinh bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng DTTS) thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong năm 2023, theo Quyết định số 197 ngày 30/4/2023 của UBND tỉnh Gia Lai. Trong đó, ngân sách trung ương hơn 27 tỷ đồng và ngân sách địa phương gần 05 tỷ đồng. Nguồn vốn này đã bao gồm kế hoạch vốn năm 2022 chuyển sang năm 2023 và được thực hiện, giải ngân đến hết ngày 31/12/2023 với mục đích đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho 07 trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh./.

Mỹ Tiến – Minh Trung


Lượt xem: 9

Trả lời