Đưa các Trường Dân tộc Nội trú ra khỏi danh sách các Cơ sở cách ly tập trung của tỉnh

Cập nhật 27/4/2020, 09:04:50

Nhằm đảm bảo cơ sở vật chất và các điều kiện cho học sinh của các trường Dân tộc nội trú đi học trở lại theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa có công văn số 24/CV-BCĐ về việc đưa các Trường DTNT ra khỏi danh sách các Cơ sở cách ly tập trung của tỉnh.

Theo đó, 09 trường DTNT đã được trưng dụng làm Khu cách ly tập trung của tỉnh để phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo Quyết định số 19/QĐ-BCĐ ra khỏi danh sách các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh. Khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn tỉnh, Ban chỉ đạo sẽ có văn bản trưng dụng trở lại./.

BT Trương Trang


Lượt xem: 7

Trả lời