Đề án thí điểm chuyển giao một 1 số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công để Bưu điện thực hiện ngày càng được nhân rộng trên địa bàn tỉnh

Cập nhật 03/12/2021, 07:12:20

Nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), đồng thời tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cũng như chi phí đầu tư trụ sở, trang thiết bị, tỉnh Gia Lai đã thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao một 1 số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Gia Lai để Bưu điện thực hiện theo theo Quyết định số 70 năm 2020 của UBND tỉnh.

Bên cạnh Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh đến nay toàn tỉnh có 16/17 đơn vị cấp huyện thực hiện Đề án, chuyển Bộ phận Một cửa sang cơ quan Bưu điện cùng cấp. Ngoài ra còn có 14/220 đơn vị cấp xã thực hiện Đề án. Theo đó đối với UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện Đề án, sau khi rút công chức về làm nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị, thì UBND cấp huyện, cấp xã cũng chủ động cử công chức theo dõi, hướng dẫn nhân viên Bưu điện khi cần thiết; qua đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn,vướng mắc trong quá trình thực hiện. Bên cạnh đó, Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã đã được trang bị các máy tính kết nối Internet, các thiết bị khác đảm bảo công việc tiếp nhận và trả kết quả; cơ sơ vật chất phục vụ cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện các TTHC liên thông, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan hành chính với cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân và tổ chức./.

Thiên Thanh, Phi Long


Lượt xem: 3

Trả lời