Đak Pơ – Nông dân tích cực xuống giống vụ mùa

Cập nhật 17/7/2015, 14:07:50

Thời gian qua, nắng hạn kéo dài đã khiến cho nhiều nơi ở Đak Pơ phải dừng sản xuất do không có  đủ nước để tưới cho cây trồng. Tuy nhiên, từ trung tuần tháng 6/2015 đến nay nhiều cơn mưa rải đều trên địa bàn huyện đã làm giảm áp lực về nước tưới cho sản xuất vụ mùa năm 2015. Hiện tại, bà con nông dân trong huyện đang tích cực làm đất, và khẩn trương xuống giống cho kịp thời vụ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. 


Lượt xem: 60

Trả lời