Ban Tuyên giáo Trung ương khảo sát về giáo dục và đào tạo tại tỉnh Gia Lai

Cập nhật 30/8/2023, 10:08:43

Sáng nay (30/8), Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Vũ Thanh Mai – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Gia Lai để khảo sát, nắm tình hình, kết quả 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29 ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” và tình hình triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018 ở các lớp học, cấp học trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Huỳnh Thế Mạnh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trương Văn Đạt – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Phát biểu quán triệt tại buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Thanh Mai nêu rõ: Thông qua khảo sát, Đoàn công tác nắm rõ thêm về tổng thể, khách quan đối với từng vùng, từng khu vực trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 29; đặc biệt là những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế và khó khăn, vướng mắc ở cơ sở để tổng hợp, tham mưu Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29; trên cơ sở đó, cũng tham mưu, hoạch định chiến lược phát triển nhằm tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Do đó, đồng chí Trưởng đoàn Khảo sát đề nghị tỉnh Gia Lai ngoài báo cáo trung tâm thì tập trung báo cáo rõ thêm và chia sẻ thẳng thắn, cởi mở về công tác đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục; thực trạng đội ngũ cán bộ, giáo viên trên địa bàn tỉnh; công tác đào tạo, chăm lo cho học sinh người dân tộc thiểu số; công tác xây dựng Đảng, tổ chức đoàn thể trong các đơn vị trường học gắn với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và những vấn đề liên quan đến việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Theo báo cáo, trên cơ sở Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành Chương trình số 49 ngày 19/3/2013; đồng thời, ban hành Kế hoạch số 257 ngày 27/9/2019  theo chỉ đạo của Ban Bí thư về tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 29 để triển khai trong toàn Đảng bộ, làm cơ sở để các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện. Qua 10 năm triển khai thực hiện đã tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Gia Lai và nhu cầu học tập của con em đồng bào các dân tộc trên toàn tỉnh. Đối với 3 mục tiêu cụ thể về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai đều cơ bản đạt theo yêu cầu của Nghị quyết số 29. Đối với chương trình giáo dục phổ thông 2018, ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai đã chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của nhà trường; cơ bản đảm bảo theo các tiêu chí yêu cầu đặt ra. Tuy nhiên, về khó khăn, vướng mắc lớn nhất hiện nay của ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai là thiếu giáo viên, nhân viên ở các trường học. Theo thống kê đến năm học 2022-2023, tỉnh Gia Lai còn thiếu là 4.528 người; trong đó thiếu hơn 3.000 giáo viên và hơn 1.500 nhân viên. Ngoài ra, cơ sở vật chất thiếu so với nhu cầu, chưa đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhất là cấp tiểu học và bậc mầm non.

Tại buổi làm việc, đại diện Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Gia Lai đã cùng nhau trao đổi, làm rõ thêm những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, vướng mắc qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và tình hình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018  trên địa bàn tỉnh Gia Lai./.

Đức Hải – R’Piên


Lượt xem: 1

Trả lời