Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai phối hợp với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 8 năm 2023

Cập nhật 25/8/2023, 10:08:29

Sáng nay (25/8), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai phối hợp với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 8 năm 2023. Các đồng chí: Huỳnh Thế Mạnh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đỗ Tiến Đông – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Thượng tá Đoàn Văn Uẩn – Phó Chủ nhiệm chính trị Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đồng chủ trì Hội nghị ở điểm cầu chính tại Tỉnh ủy Gia Lai. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 19 điểm cầu cấp huyện với sự tham dự của gần 1.700 đại biểu.

Tại Hội nghị, Thượng tá Đoàn Văn Uẩn – Phó Chủ nhiệm chính trị Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã giới thiệu, quán triệt chuyên đề về tình hình Biển Đông thời gian gần đây. Trong đó nêu rõ quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước ta trong bảo vệ chủ quyền biển đảo và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 36 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tiếp đó, đồng chí Huỳnh Thế Mạnh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quán triệt chuyên đề về những kết quả nổi bật sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong đó, nêu bật những dấu ấn của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ và những kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực; đặc biệt là kết quả thực hiện 4 Chương trình trọng tâm về công tác cán bộ, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững và phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng tái tạo và du lịch. Cùng với đó là những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đến cuối nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh đã đề ra, góp phần đưa Gia Lai phát triển nhanh và bền vững.

Những nội dung được truyền đạt, quán triệt tại Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, thiết thực, giúp đội ngũ báo cáo viên các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai cập nhật thông tin một cách đầy đủ và hệ thống về những vấn đề liên quan trực tiếp đến tình hình Biển Đông và tình hình trên địa bàn tỉnh. Qua đó, định hướng, tuyên truyền nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền địa phương./.

Đức Hải – R’Piên


Lượt xem:

Trả lời