Ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc ra mắt báo chí trong và ngoài nước

Cập nhật 24/10/2022, 06:10:39

Vào lúc 12h trưa nay, tức 11h (giờ Hà Nội), Ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc đã ra mắt báo chí trong và ngoài nước.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình sinh năm 1953, lần đầu tiên được bầu giữ chức Tổng Bí thư tại Đại hội 18, năm 2012. Như vậy ông giữ chức Tổng Bí thư ba nhiệm kỳ liên tiếp. Tổng Bí thư – Chủ tịch nước Tập Cận Bình được bầu giữ chức Chủ tịch Quân ủy Trung ương.

Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20 gồm 24 ủy viên, ít hơn khóa 19 một người. Ban Thường vụ Bộ Chính trị 7 ủy viên gồm các ông: Tập Cận Bình, Lý Cường, Triệu Lạc Tế, Vương Hộ Ninh, Thái Kỳ, Đinh Tiết Tường, Lý Hy. Ban Bí thư gồm 7 thành viên. Ông Lý Hy làm Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương.

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt báo chí, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, Ban Thường vụ Bộ Chính trị sẽ nỗ lực thực hiện nhiệm vụ để không phụ niềm tin của Đảng và nhân dân. “Trung Quốc không thể phát triển mà tách biệt với thế giới, thế giới cũng cần Trung Quốc để phát triển. Hơn 40 năm cải cách và mở cửa, Trung Quốc đã tạo ra hai phép màu là tăng trưởng kinh tế nhanh và ổn định xã hội. Nền kinh tế Trung Quốc phục hồi mạnh và có tiềm năng phát triển rất lớn, điều này không thay đổi và sự phát triển sẽ theo quỹ đạo tích cực trong thời gian dài”.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, trong chặng đường phía trước dù còn rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng nếu Đảng luôn đoàn kết, nỗ lực cải cách tiến lên, một lòng vì nhân dân thì sẽ giành thắng lợi.

Với đội ngũ lãnh đạo nhiều nhân tố mới, đường lối phát triển rõ ràng, Ban lãnh đạo khóa mới nêu cao ý chí quyết tâm đoàn kết để cùng vượt qua khó khăn, nỗ lực tối đa thực hiện các mục tiêu lớn trên con đường xây dựng một quốc gia XHCN hiện đại mọi mặt.

Theo VTV

Lượt xem:

Trả lời