Toàn cảnh lễ khai mạc Festival cồng chiêng 2018 tại Gia Lai

Cập nhật 07/12/2018, 13:12:56

Lượt xem: 4

Trả lời