Biển Hồ – Chư Đăng Ya thành Khu Du lịch Quốc gia

Cập nhật 30/12/2017, 20:12:05

Hội đồng thẩm định của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch nhất trí bổ sung Khu Du lịch Sinh thái Lâm viên Biển Hồ – Chư Đăng Ya thành Khu Du lịch Quốc gia.

Vừa qua, tại Hà Nội, trước Hội đồng thẩm định của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Gia Lai đã bảo vệ thành công đề án bổ sung Khu Du lịch Sinh thái Lâm viên Biển Hồ – Chư Đăng Ya thành Khu Du lịch Quốc gia trong “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam và vùng Tây Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 100% thành viên trong Hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu đồng ý. Thời gian tới, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khu Du lịch Sinh thái Lâm viên Biển Hồ – Chư Đăng Ya vào quy hoạch các khu du lịch quốc gia của Việt Nam.

Hồng Uyên, Thanh Sáng


Lượt xem: 368

Trả lời