Đông đảo du khách đến với lễ hội “Mùa Hoa Ban” năm 2019

Cập nhật 17/3/2019, 10:03:33

Lễ hội “Mùa Hoa Ban” thu hút đông đảo bà con nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La và du khách ngoài tỉnh tới tham quan, trải nghiệm.

dong dao du khach den voi le hoi "mua hoa ban" nam 2019 hinh 1

dong dao du khach den voi le hoi "mua hoa ban" nam 2019 hinh 2

dong dao du khach den voi le hoi "mua hoa ban" nam 2019 hinh 3

dong dao du khach den voi le hoi "mua hoa ban" nam 2019 hinh 4

dong dao du khach den voi le hoi "mua hoa ban" nam 2019 hinh 5

dong dao du khach den voi le hoi "mua hoa ban" nam 2019 hinh 6

dong dao du khach den voi le hoi "mua hoa ban" nam 2019 hinh 7

dong dao du khach den voi le hoi "mua hoa ban" nam 2019 hinh 8

dong dao du khach den voi le hoi "mua hoa ban" nam 2019 hinh 9

dong dao du khach den voi le hoi "mua hoa ban" nam 2019 hinh 10

dong dao du khach den voi le hoi "mua hoa ban" nam 2019 hinh 11

dong dao du khach den voi le hoi "mua hoa ban" nam 2019 hinh 12

dong dao du khach den voi le hoi "mua hoa ban" nam 2019 hinh 13

dong dao du khach den voi le hoi "mua hoa ban" nam 2019 hinh 14

dong dao du khach den voi le hoi "mua hoa ban" nam 2019 hinh 15

dong dao du khach den voi le hoi "mua hoa ban" nam 2019 hinh 16

dong dao du khach den voi le hoi "mua hoa ban" nam 2019 hinh 17

dong dao du khach den voi le hoi "mua hoa ban" nam 2019 hinh 18


Lượt xem: 12

Trả lời