Cuộc chiến “bất đối xứng” giữa cá voi sát thủ và cá nhà táng

Cập nhật 07/4/2018, 09:04:20

Bất chấp chỉ có kích cỡ bằng 1/3 cá nhà táng, dựa vào số đông, đám cá voi sát thủ vẫn dám lao vào tấn công ác liệt.

anh: cuoc chien "bat doi xung" giua ca voi sat thu va ca nha tang hinh 1

anh: cuoc chien "bat doi xung" giua ca voi sat thu va ca nha tang hinh 2

anh: cuoc chien "bat doi xung" giua ca voi sat thu va ca nha tang hinh 3

anh: cuoc chien "bat doi xung" giua ca voi sat thu va ca nha tang hinh 4

anh: cuoc chien "bat doi xung" giua ca voi sat thu va ca nha tang hinh 5

anh: cuoc chien "bat doi xung" giua ca voi sat thu va ca nha tang hinh 6

anh: cuoc chien "bat doi xung" giua ca voi sat thu va ca nha tang hinh 7

anh: cuoc chien "bat doi xung" giua ca voi sat thu va ca nha tang hinh 8

anh: cuoc chien "bat doi xung" giua ca voi sat thu va ca nha tang hinh 9

anh: cuoc chien "bat doi xung" giua ca voi sat thu va ca nha tang hinh 10

anh: cuoc chien "bat doi xung" giua ca voi sat thu va ca nha tang hinh 11

anh: cuoc chien "bat doi xung" giua ca voi sat thu va ca nha tang hinh 12

anh: cuoc chien "bat doi xung" giua ca voi sat thu va ca nha tang hinh 13

anh: cuoc chien "bat doi xung" giua ca voi sat thu va ca nha tang hinh 14

anh: cuoc chien "bat doi xung" giua ca voi sat thu va ca nha tang hinh 15

anh: cuoc chien "bat doi xung" giua ca voi sat thu va ca nha tang hinh 16

anh: cuoc chien "bat doi xung" giua ca voi sat thu va ca nha tang hinh 17

Theo VOV

Lượt xem: 48

Trả lời