Văn hóa và du lịch 28-11-2022

Cập nhật 28/11/2022, 15:11:06

Tạp chí Văn hóa Du lịch hôm nay gồm những nội dung:
– Gia Lai giữ gìn và phát huy giá trị di sản
– Đăk Đoa: Bảo tồn giá trị truyền thống để phát triển du lịch cộng đồng


Lượt xem: 14

Trả lời