Tín dụng Chính sách -Xã hội 21-9-2023

Cập nhật 21/9/2023, 10:09:22

Chương trình Tín dụng Chính sách – Xã hội hôm nay gồm những nội dung:
– Gia Lai đẩy mạnh cho vay theo Nghị định 28 của Chính phủ
– Chỉ thị 40 tiếp sức cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội

 

 

 

 

 

 

 


Lượt xem: 47

Trả lời