Tín dụng Chính sách -Xã hội 19-01-2023

Cập nhật 19/1/2023, 15:01:37

Chương trình Tín dụng Chính sách – Xã hội hôm nay gồm những nội dung:
– Những nét nổi bật trong thực hiện chính sách tín dụng và xã hội năm 2022
– Mang mùa Xuân no ấm đến với các hội nghèo các đối tượng chính sách


Lượt xem: 46

Trả lời