Tín dụng chính sách xã hội 18-5-2023

Cập nhật 18/5/2023, 15:05:42

Chương trình Tín dụng Chính sách – Xã hội hôm nay gồm những nội dung:
– Lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội là 4,8%
– Nguồn vốn tín dụng chính xã hội đòn bẩy phát triển kinh tế vùng khó khăn

 

 

 


Lượt xem: 31

Trả lời