Tín dụng chính sách xã hội 17-8-2023

Cập nhật 17/8/2023, 22:08:19

Chương trình Tín dụng Chính sách – Xã hội hôm nay gồm những nội dung:
– Cho nay học sinh – sinh viên năm học 2023 – 2024
– Phát huy vai trò của Hội Phụ nữ trong quản lý nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng CSXH

 

 

 

 

 

 


Lượt xem: 86

Trả lời