Tín dụng chính sách xã hội 17-11-2022

Cập nhật 17/11/2022, 13:11:06

Chương trình Tín dụng Chính sách – Xã hội  hôm nay gồm những nội dung:
– Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh: Doanh số vay tăng mạnh
– Phát huy vai trò ủy thác của các hội, đoàn thể trong việc giải quyết cho hội viên vay vốn
– Vốn tín dụng hỗ trợ học sinh, sinh viên – “Chấp cánh ước mơ đến trường”


Lượt xem: 40

Trả lời