Tín dụng Chính sách -Xã hội 16-3-2023

Cập nhật 16/3/2023, 22:03:36

Chương trình Tín dụng Chính sách – Xã hội hôm nay gồm những nội dung:
– Năm 2023 Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh phấn đấu tăng trưởng tín dụng đạt 600 tỷ đồng
– Doanh số cho vay 2 tháng đầu năm của Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh đạt 280,2 tỷ đồng
– Thoát nghèo nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách

 


Lượt xem: 35

Trả lời