Tín dụng Chính sách -Xã hội 16-2-2023

Cập nhật 16/2/2023, 22:02:14

Chương trình Tín dụng Chính sách – Xã hội hôm nay gồm những nội dung:
– Ngân hàng CSXH: Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai các chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết 11 của Chính phủ
– Tổng Giám đốc Ngân hàng CSHX cho phép các chi nhánh Ngân hàng CSXH tăng trưởng dư nợ tối đa bằng 2%
– Điểm giao dịch xã – Mô hình gần dân, sát dân


Lượt xem: 73

Trả lời