Tín dụng chính sách xã hội 15-6-2023

Cập nhật 15/6/2023, 13:06:19

Chương trình Tín dụng Chính sách – Xã hội hôm nay gồm những nội dung:
– Ký kết phối hợp giữa Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh và chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh
– Doanh số cho vay của các chương trình tín dụng của chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh đạt 899 tỷ

 

 

 

 


Lượt xem: 45

Trả lời