Tín dụng chính sách xã hội 15-12-2022

Cập nhật 15/12/2022, 17:12:39

Chương trình Tín dụng Chính sách – Xã hội hôm nay gồm những nội dung:
– 17 huyện, thị xã , thành phố có nguồn vốn ủy thác hoàn thành 100% kế hoạch năm 2022
– Toàn Chi nhánh có 110/120 không nợ quá hạn, Tổ tiết kiệm và vay vốn xếp loại khám, tố chiếm 99%
– Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ


Lượt xem: 91

Trả lời