Thông tin và truyền thông 20-12-2022

Cập nhật 20/12/2022, 13:12:01

Chương trình Thông tin – Truyền thông hôm nay gồm những nội dung:
– Năm 2023 là năm dữ liệu số Việt Nam
– Một số điểm về thông tin định danh tài khoản điện tử và xác thực điện tử (tiếp theo)

 

 


Lượt xem: 41

Trả lời