Thông tin – Truyền thông 6-12-2022

Cập nhật 06/12/2022, 15:12:20

Chương trình Thông tin – Truyền thông hôm nay gồm những nội dung:
– Xã H’Bông khẩn trương thực hiện Đề án 06 của Chính phủ
– Một số điểm về thông tin định danh tài khoản điện tử và xác thực điện tử
– Gia Lai tăng cường thông tin đối ngoại khu vực biên giới

 


Lượt xem: 34

Trả lời