Thông tin – Truyền thông 4-4-2023

Cập nhật 04/4/2023, 15:04:37

Chương trình Thông tin – Truyền thông hôm nay gồm những nội dung:
– 17 điểm khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số
– Các ý kiến chia sẻ của cơ quan chức năng: Một số doanh nghiệp về tiện ích, giải pháp trong chuyển đổi số.

 

 

 

 

 


Lượt xem: 13

Trả lời