Thông tin – Truyền thông 21-2-2023

Cập nhật 22/2/2023, 07:02:20

Chương trình Thông tin – Truyền thông hôm nay gồm những nội dung:
– Gia Lai đẩy mạnh triển khai Đề án 06
– Cuộc thi viết Gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến xuất sắc tỉnh Gia Lai lần thứ IV năm 2022 – 2023

 

 

 

 


Lượt xem: 49

Trả lời