Thông tin – Truyền thông 03-01-2023

Cập nhật 03/1/2023, 16:01:04

Chương trình Thông tin – Truyền thông hôm nay gồm những nội dung:
– Gia Lai: Một số kết quả, mục tiêu hướng tới trong cải cách hành chính
– Nông nghiệp thời công nghệ số – Khi người nông dân thay đổi và thích ứng

 

 


Lượt xem: 34

Trả lời