Thông tin – Truyền thông 02-5-2023

Cập nhật 02/5/2023, 09:05:03

Chương trình Thông tin – Truyền thông hôm nay gồm những nội dung:
– Chuyển đổi số giúp doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ, thị trường ngày một tốt hơn
– Gia Lai triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, chuyển đổi số

 

 

 

 

 

 


Lượt xem: 14

Trả lời