Thi đua yêu nước 16-4-2023

Cập nhật 16/4/2023, 19:04:38

Chương trình Thi đua yêu nước hôm nay gồm những nội dung:
– Chung tay thay áo mới cho buôn làng
– Đức Cơ – Điểm sáng phong trào thi đua vùng biên

 

 

 

 

 


Lượt xem: 28

Trả lời