Thi đua yêu nước 15-01-2023

Cập nhật 15/1/2023, 14:01:59

Chương trình Thi đua yêu nước hôm nay gồm những nội dung:
– Những nét nổi bật của công tác thi đua khen thưởng năm 2022
– Sẵn sàng với các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023

 

 


Lượt xem: 42

Trả lời