Thi đua yêu nước 14-5-2023

Cập nhật 14/5/2023, 17:05:50

Chương trình Thi đua yêu nước hôm nay gồm những nội dung:
– Đảng bộ và Nhân dân phường Diên Hồng thi đua làm theo lời Bác
– Đinh Suây khá lên nhờ trồng rừng

 

 

 

 

 

 


Lượt xem: 156

Trả lời